gksglinik 2021 strona4

INFORMACJA PREZESA GKS GLINIK GORLICE

W ostatnich dniach podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Gorlickiego Klubu Sportowego Glinik.

W związku z powyższym w najbliższych dniach odbędzie się Walne Zebranie Członków klubu celem wyboru Nowego Zarządu.

Wszelkie szczegóły dotyczące miejsca i godziny Walnego Zebrania zostaną podane wkrótce.

Z poważaniem,
Arkadiusz Serafin